Áldás, békesség!
Főoldal | Bemutatkozás | Elérhetőség | Napi áhítatok | Linkek | Igehirdetések | Adományok, SZJA | Általános Iskola |Belépés
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációKedves Testvérek!

Szívesen vesszük azok támogatását is, akik Madocsáról esetleg elköltöztek, de visszagondolnak falujukra, és gyülekezetükre. A támogatások, adományok könnyebb eljuttatásához egy pár fontos információ:

Ha banki átutalással könnyebben tudnak adományaikkal segítségünkre lenni, akkor a következő számlaszára utalhatnak:

Számlavezető bank:
Hungária Takarék Madocsa
A számla tulajdonosa: Madocsai Református Egyházközség
Számlaszám: 70600023-13000017


Adományainál a közleményben kérjük, tüntesse fel nevét, esetleg címét és adománya célját!

Amennyiben adójuk 1%-ával is szeretnék templomunk folyamatos karbantartását, és Református Egyházunkat támogatni, ehhez segítségül letölthetik ezt a dokumentumot. A dokumentumban csak a személyes adatokat kell kitölteni.

Köszönjük támogatásukat! És Isten áldását kívánjuk a jókedvű adakozókra!Tájékoztató az 1%-ok felajánlásához

A képre kattintva nagyobb méretben is olvasható.Néhány szó az egyházfenntartói járulékról

Engedjék meg, hogy néhány gondolatot írjak az egyházfenntartói járulékról. Nyilván vannak, akik most azt gondolják magukban, hogy az egyház megint pénzt kér. Istennek legyen hála, nem kimondottan erről van szó. Sokkal inkább arról, hogy talán vannak, akik bizonytalanságban vannak afelől, hogy ha befizetik azt az évi 3000 Ft összeget, nem tudják, mire megy a pénzük. S talán vannak, akik éppen ezért be sem fizetik, jóllehet reformátusok, és lehet, hogy még köszönhetnek is ezt-azt a madocsai református gyülekezetnek (keresztelés, esküvő, stb.)

Már a konfirmandus gyerekek is megtanulják a következőket:

a) Az adakozásnak hány formája van?
Három: 1. a gyülekezeti perselypénz, 2. egyházfenntartói járulék és 3. Isten dicsőségére, országa terjesztésére, szeretetotthonaink fenntartására szánt külön adomány.

b) Milyen rendszeres kiadásai vannak egyházunknak?
Az egyházi épületek karbantartása, fűtése, világítása, biztosítása. Alkalmazottak fizetése. Az Országos Közalap fenntartása. A lelkészképző főiskolák és középiskoláink támogatása. Szeretetintézményeink pénzzel és természetbeniekkel való segítése.


Ezek azok, amikkel már egy konfirmandusnak is tisztában kell lennie. A valóság azonban ennél szerteágazóbb. A bevételek 90 %-át a perselypénz és az egyházfenntartói járulék jelenti. Lényegében mindent ebből kell kigazdálkodnia gyülekezetünknek ahhoz, hogy működhessen, és itt Madocsán is a református gyülekezet fennmaradhasson. Nyilvánvaló, hogy perselyadományokra csak azoktól számíthatunk, akik rendszeresen jelen vannak az istentiszteleteken. Ez azonban ma még nem olyan jelentős közösség, hogy maguk fenntarthassák a gyülekezet szerteágazó életét. Ehhez van szükség legalább azoknak az egyházfenntartói járulékaira is, akik felé gyülekezetünknek szolgálatai vannak.

Hogy egyszerűbben fogalmazzak, azt mondhatom, akik nem támogatják legalább ezzel az egész évre szóló 3000 Ft-tal az egyházat, azok arra teszik a voksukat, hogy ne legyen Madocsának saját lelkipásztora. Ne legyen temploma, ne legyenek rendszeres istentiszteletek, hanem járjon ide valaki a szomszéd településekről, ahol fontos az, hogy ők saját gyülekezetet tartsanak fenn. Ne legyenek itt keresztelők, esküvők, más település templomába kelljen ezért elmenni, máshonnan kelljen a temetésekhez lelkészt hívni. Ne szóljon harang Madocsán elhunyt szeretteinkre. Ne legyenek hittanórák, a gyerekeknek szervezett egyházi programok (Sztárai-kupa, sátortábor, ifjúsági alkalmak, konfirmáció). Senki ne foglalkozzon a gyerekek lelki nevelésével, a lelki problémákkal küzdő felnőttekkel, és idősekkel – ha valami segítségre szorulnak. Ne legyenek az idősotthonban bibliaórák, a 30-as, 40-eseknek alkalmuk, baba-mama klub, ökumenikus bibliaórák – egyáltalán semmi, amit a gyülekezet végez. Nem gondolom, hogy akik nem fizetik ezt a 3000 Ft-ot azt azért teszik, mert azt szeretnék, hogy erre jusson a falu. Talán inkább megfeledkeznek, mert nincsenek benne az egyházi élet mindennapi forgatagában. Azért kérem, tudják a testvérek, hogy ha egy presbiter a templomba nem járóknak megemlíti, hogy az adott évben még elmaradása van az egyházfenntartói járulék tekintetében, az azért van, mert a gyülekezet szeretne továbbra is fennállni, és működni. Ehhez pedig, mint már fent is írtam, szükség van a templomba nem járók adományára, és hozzájárulására is. Ezért is hozta a presbitérium azt a határozatot, hogy akik nem járulnak hozzá rendszeresen az egyház működéséhez, szolgálataihoz, azok visszamenőleg egy összegben fizessék meg az elmaradásukat, amikor igénybe veszik tőlünk a szolgálatot.

Természetesen annak örülnénk a legjobban, ha valamit az egyház, a gyülekezet is tudna adni Önöknek rendszeresen az év során – és hát erre szolgálnának az istentiszteletek, az egyéb hétköznapi-, és rétegalkalmak. Nagy szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmainkra, persze elkényszeríteni senkit nem tudunk, és nem is akarunk. Azért szeretném, ha megértenék a testvérek, hogy az Önök fenntartói járulékára is szükség van ahhoz, hogy a gyülekezet, és annak minden szolgálata folytatódhasson.

Áldást, békességet kívánok!
www.madocsaref.shp.hu